دستگاه فشار مداوم هوای مثبت (CPAP) متداول ترین دستگاه برای درمان اختلالات وقفه تنفسی یا آپنه خواب است.

آپنه انسدادی خواب (OSA) باعث ایجاد وقفه یا مکث تنفسی در حین خواب می شود، اغلب به این دلیل که  حلق یا مجاری هوایی شما برای مدت کوتاهی روی هم قرار میگیرد و مسدود می  شود.

دستگاه CPAP در هنگام خواب جریان ثابت اکسیژن را  به داخل بینی و دهان شما منتقل می کند. و باعث می شود راه های هوایی باز  نگه داشته شود و به شما کمک می کند تا تنفس طبیعی داشته باشید.

بیایید نگاهی دقیق تر به نحوه کار این دستگاه، جوانب مثبت و منفی استفاده از آن و سایر گزینه های آپنه خواب بیندازیم.

تنها به کمک تست خواب است که می توان به نوع و میزان آپنه حین خواب و تاثیر آن بر اکسیژن خون و کیفیت خواب پی برد.

دستگاه CPAP چگونه کار می کند؟

کمپرسور  (موتور) دستگاه CPAP جریان مداوم هوای تحت فشار را ایجاد می کند که از  طریق فیلتر هوا به درون یک لوله انعطاف پذیر می رود. این لوله هوای تصفیه  شده را به ماسکی منتقل می کند که در اطراف بینی یا دهان شما قرار می گیرد.

هنگام  خواب، جریان هوای دستگاه CPAP به به محل مسدود شده در راه های هوایی فشار  می آورد و مجاری تنفسی را باز می کند تا ریه ها اکسیژن بیشتری دریافت کنند.

زمانی که دستگاه CPAP انسداد را برطرف کرد. در نتیجه، شما مرتباً بیدار نمی شوید تا به نفس کشیدن طبیعی ادامه دهید.