شرایط گارانتی

موارد الزامی در گارانتی راندمان:

 • ثبت سریال کالا در سایت WWW.RUNDEMAN.COM
 •  به همراه داشتن کالا، جعبه و تمامی متعلقات آن
 • لیبل گارانتی راندمان روی جعبه باشد.
 • ارسال کالا از شهرستان ها با پست به صورت پیش کرایه ارسال شود .
 • هزینه ارسال کالا به عهده مشتری می باشد.

موارد ابطال گارانتی:

 • عدم وجود یا مخدوش بودن لیبل سریال ولیبل گارانتی کالا
 • سپری شدن مدت زمان گارانتی
 • باز بودن کیس محصول
 • خرابی کانتور USB  یا Micro USB
 • خرابی یا عدم وجود IC
 • خرابی تخته مدار چاپی و سوختگی پین
 • هرگونه ایراد فیزیکی اعم از(ضربه خوردگی، نفوذ آب، شکستگی، فرورفتگی، کشیدگی، که عامل پارگی کابل شارژ و هدفون شده باشد، برآمدگی و تغییر فرم کالا از حالت اولیه)
 • تعمیر کالا یا باز شدن آن توسط اشخاصو یا سرویس غیر مجاز       
 • بادکردگی باطری در صورت عدم استفاده از پاوربانک و شرایط نادرست محیطی مانند قرارگرفتن در معرض آفتاب و سرما شامل گارانتی نمی‌شود.                     

موارد مهم:

 1. کلیه تعمیرات برای کالاهایی که در مدت زمان گارانتی نیست به مدت یک ماه تحت پوشش گارانتی تعمیرات قرار می‌گیرند و در صورت ارجاع دوباره و عدم تعمیر مجدد عیب دستگاه هزینه تعمیر قبلی به مشتری مسترد می‌گردد
 2. دارنده رسید به عنوان صاحب کالا در نظر گرفته شده و تنها شرط دریافت کالا ارایه رسید است و در صورت مفقود شدن یا به همراه نداشتن رسید کالا تحویل داده نمیشود