عکس بالایی نسخه چینی و پایینی نسخه گلوبال می باشد که تمامی هدفون های ما نسخه گلوبال می باشد .

  • در نسخه چینی اکثرا اطلاعات به زبان چینی نوشته شده است .
  • حجم صدا در نسخه چینی کمتر می باشد .
  • نسخه چینی دستیار صوتی به زبان چینی می باشد .
  • نسخه چینی قابلیت آپدیت نرم افزار ندارد .
  • شرینک نسخه چینی با گلوبال متفاوت می باشد.(در تصویر بالا خط شرینک زیر بسته بندی مشخص میباشد.