شرایط گارانتی

موارد ابطال گارانتی:

*مخدوش بودن لیبل، گارانتی، و یا شماره سریال و هولوگرام

*عدم تطابق قطعه با لیبل

*صدمات ناشی از استفاده در شرایط غیر متعارف ( عیوب فنی و فیزیکی ناشی از ضربه، آتش، مایعات، نوسانات برق و

   استفاده نا صحیح از دستگاه که تشخیص آن به عهده کارشناس فنی شرکت خواهد بود)

*هر گونه تعمیر و یا دستکاری خارج از شبکه ضمانت

*شکستگی دستگاه و یا دست خوردگی به پیچ های آن

*انقضای مدت گارانتی

نکات خاص شرایط گارانتی:

*ارسال کالا فقط با جعبه خود قطعه مورد تایید خواهد بود

*ارسال و دریافت کالا به عهده مشتری می باشد

*قطعاتی که  Label گارانتی ندارد حتما باید فاکتور خرید داشته باشد

* در صورت مخدوش بودن <<برچسب گارانتی راندمان>> محصول فاقد گارانتی می شود

 
تگها : شرایط گارانتی , گارانتی , موارد ابطال گارانتی
پربازديد ترين محصولات اخبار و رويداد عضويت دسترسي سريع